Rengöring av hängrännor

Rengöring av hängrännor för längre livslängd

Hängrännor bör rensas från löv, grenar och annan smuts med jämna mellanrum – annars riskerar de att täppas till. Vi jobbar helt miljövänligt.

Rengoring-av-hangrannor-stadform

Läs mer om rengöring av hängrännor

Rengöring av hängrännor, ventilationssystem, elkablar, skyltar mm på hög höjd erbjuds nu till
företag och privatpersoner.

Tjänsten kan utföras upp till 16 meter på ett arbetsmiljösäkert tillvägagångssätt.
Vi putsar även fönster – helt miljövänligt.

Hur går det till?

Utrustningen har en kamera monterad för säker inspektion och filmning av områden som är svåra att nå.
Utrustningen är enkel att hantera och det krävs endast en person som arbetar från marken för att utföra tjänsten. Inga ställningar behöver monteras, inga stegar krävs vilket bidrar till att detta blir både tidseffektivt och ger ett riskfritt arbetssätt för att rengöra platser högt ovan mark.
Kontakta Städform i Halland för mer information.
auktoriseratserviceforetag

Auktoriserade med kollektivavtal

nojd-kund-garanti